صفحه اصلی > راهبرد مشارکت مصوب 


طبق مصوبه 1127128  شورای عالی اداری با عنوان "حقوق شهروندی در نظام اداری" ، شهروندان حق دارند تا سیستها ، تصمیمات ، فرآیندها، خدمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارجوب مقررات ابراز نمایند.

  • برای مشاهده سند مشارکت مصوب وزارت نفت  اینجا  کلیک نمایید.
  • برای مشاهده سند مشارکت مصوب شرکت گاز استان قزوین  اینجا  کلیک نمایید.

 

دریافت و تحلیل نظرات مردمی

فرم تصميم گيري الكترونيكي با هدف مشاركت هر چه بيشتر افراد در امر بهبود ارائه خدمات الكترونيك شرکت گاز  استان قزوين ايجاد گرديده است.

از اينكه با ارسال نظر، سازمان را در بهبود ارائه خدمات ياري مي نمائيد، سپاسگزاريم.

 

                                       

           نتایج                                                    نتایج                                                     نتایج                                              نتایج                 

 

 

                   

                 نتایج                                                        نتایج

تصاویر منتخب