تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
مناقصه و مزایده
خدمات الکترونیکی
اطلاعیه ها
تقدیرنامه رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان قزوین از مدیریت محترم عامل شرکت گاز و سایر مسئولین مربوطه
11:25 1399/11/19

تقدیرنامه رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان قزوین از مدیریت محترم عامل شرکت گاز و سایر مسئولین مربوطه

تقدیرنامه رییس انجمن صنفی دفاتر پیشخوان استان قزوین از مدیریت محترم عامل شرکت گاز ، مهندس شریفی معاون امور بهره برداری ، مهندس کوشکی رییس امور فناوری و اطلاعات و مجموعه شرکت گاز

اخبار و رویداد ها
مراسم توديع و معارفه روساي ادارات گاز منطقه 2 شهرستان قزوین  و  شهرستان البرز
14:3 1400/1/17

مراسم توديع و معارفه روساي ادارات گاز منطقه 2 شهرستان قزوین و شهرستان البرز

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان قزوين مراسم توديع و معارفه روساي ادارات گاز منطقه 2 شهرستان قزوین وشهرستان البرز با حضور معاون بهره برداری شركت گاز استان، رئیس بهره برداری شهرستان ها، رئیس اداره گاز منطقه 1 قزوین و سایر روسای بهره برداری این شرکت برگزار گرديد.

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر

پیام های ایمنی