تحویل بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز به نیروگاه شهید رجایی
کد مطلب: 1504
تعداد بازدید: 1069
1396-07-24


مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین گفت: به نیروگاه 2 هزار مگاواتی شهید رجایی بیش از یک میلیارد و 422 میلیون متر مکعب گاز در شش ماهه نخستین امسال تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت گفت: نیروگاه شهید رجایی به عنوان بزرگترین مصرف کننده گاز در استان در بهار و تابستان امسال بیش از 4 میلیارد و 422 میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده است که این مقدار معادل 66 درصد مصرف گاز استان است.

بوشهری با اشاره به ضرورت تامین و تحویل حداکثری گاز به نیروگاه ها و واحدهای صنعتی افزود: این نیروگاه به صورت پایه گاز سوز است و تحویل گاز به نیروگاه شهید رجایی قزوین در سال های اخیر سیر صعودی داشته است به گونه ای که با تحویل 2 میلیارد و 555 میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه شهید رجایی در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 که یک میلیارد و 58 میلیون متر مکعب گاز به این نیروگاه تحویل شده است، شاهد رشد 141 درصدی بوده ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با اشاره بهمزایای زیست محیطی مصرف گاز طبیعی تصریح کرد: افزایش سهم توزیع گاز به بخش های نیروگاهی و صنعتی علی رغم کاهش آلودگی زیست محیطی نقش بسزایی در رونق چرخه اقتصادی و اشتغال زایی خواهد داشت.